Hivernacle Ciutadella

Emplaçament

Barcelona

Any

2018

El projecte s'inicia amb un estudi exhaustiu de l'evolució històrica i arquitectònica de l'edifici amb fotografies antigues, cales realitzades a obra i estudi de color de l'edifici, realitzat en el moment de la seva ignauguració al 1888. El projecte abarca la restauració integral i global de tot l'edifici: la seva estructura interior, les carpinteries de ferro, les canals i desaigües i, finalment, les seves decoracions, interiors i exteriors, en base a la recreació de les decoracions florals que s'han descobert.