Residència Lleida

Capacitat total

150

Unitats de convivència

9

Superfície construïda

7365

Emplaçament

Lleida

Any

2021

Una llar per a gent gran únic en un emplaçament espectaculars dins de la ciutat de Lleida i proper a la natura que funciona per unitats de convivència amb l'objectiu de millorar la vida dels residents.
BTA ha proyectado y dirigido la obra de esta residencia para THOR PRIVATE EQUITY SPAIN, desarrollador integral de espacios sociosanitarios y hospitalarios.